Linkprojekt
  • špecialistom na projektovanie mostných konštrukcií vo všetkých stupňoch realizácie stavby

  • expertom na špeciálnu statiku a dynamiku všetkých typov konštrukcií

  • odborným konzultantom v oblasti mostných stavieb a konštrukcií

  • členom skupiny HBH projekt spol. s r.o. – jedného z najvýznamnejších zoskupenií v ČR a na Slovensku pre prípravu dopravných a inžinierskych stavieb

  • držiteľom certifikátov kvality pre projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe

  • partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť