Sme na trhu od roku 2006.

Od nášho založenia sme špecializovanou projekčnou kancelárií so zameraním na projektovanie mostných konštrukcií vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie a na špeciálnu statiku a dynamiku všetkých typov konštrukcií.

Od roku 2009 máme dcérsku spoločnosť Link projekt SK s.r.o. na Slovensku so sídlom v Banskej Bystrici.

Sme súčasťou skupiny HBH Projekt, ktorá je popredným dodávateľom projektovej dokumentácie dopravných a inžinierskych stavieb všetkých stupňov, poskytovateľom kompletného spektra služieb inžinierske činnosti, technickej pomoci a technického dozoru investora so špecializáciou na komplexnú prípravu stavby diaľnic a rýchlostných ciest v Českej republike a na Slovensku. V skupine plníme úlohu špecialistu na mostné objekty, dynamiku a statiku všetkých typov konštrukcií.

Naša odbornosť

Kľúčoví špecialisti nášho tímu sú autorizovanými inžiniermi pre mosty a inžinierske konštrukcie v ČR a na Slovensku, pochváliť sa ale môžeme aj profesijnou autorizáciou v zámorí.

13 x

autorizácia pre ČR v odbore

Mosty a inžinierske konštrukcie

 

 

6 x

autorizácia pre Slovensko v obore

Konštrukcie inžennierskych stavieb a

Statika stavieb

 

1 x

autorizácia „professional engineering“

pre Britskú Kolumbiu a Ontário

(Kanada)

 

Máme skúsenosti so všetkými typmi mostných konštrukcií vrátane oblúkových, visutých a iných špeciálnych konštrukčných systémov. Špeciálne skúsenosti sme získali tiež na poli modelovanie konštrukcií, dynamické analýzy a zemetrasenie podľa európskych aj amerických alebo kanadských noriem.

Náš tím sa podieľal na vývoji priamo prechádzaných betónových mostov. Vedúci projektanti majú skúsenosti s vedením a koordináciou projektov veľkých stavieb na pozícii koordinátora projektu alebo koordinátora mostných objektov.

V spolupráci so skupinou HBH Projekt sme schopní zabezpečiť komplexné služby pre zhotoviteľa pri príprave veľkých tendrov na úseky diaľnic podľa FIDIC- žltá kniha.

Sme členom Českej betonárskej spoločnosti.

Naša kvalifikácia

Máme overený zápis v Registri partnerov verejného sektora pre českú materskú spoločnosť aj pre slovenskú dcéru.

Naše hodnoty a profesijná filozofia

sú postavené na nasledujúcich princípoch:

  • záleží nám na korektných a priateľských vzťahoch medzi ľuďmi
  • záleží nám na firemnej politike všetkých našich zamestnancov založené na ústretovom postoji ku každému zákazníkovi
  • záleží nám na našej práci založené na vynikajúcich technických riešeniach pri rešpektovaní rozličnosti myšlienok a postojov
  • záleží nám na budovanie vzťahov so zákazníkmi založených na dôvere a vzájomnom rešpekte, vždy podloženom poctivým prístupom k našej práci

V našej práci sa riadime jasne definovanú politikou integrovanému systému riadenia.

Sme držiteľom certifikátov kvality systému riadenia.