Lávka Šantovka, Olomouc

Lávka Šantovka, Olomouc

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: IDS Olomouc, Metrostav

Investor: SMC Development

Plnené: IV. 2012 – III. 2013

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt lávky pre peších zaisťujúci prístup do novovybudovaného obchodného domu Galéria Šantovka. Jedná sa o spojitou konštrukciu o 7 poliach cez ulicu 17. listopadu, komunikácie pre peších a Mlynský potok. Lávka ústi do 2. NP obchodnej galérie a s prízemím je spojená aj vonkajším schodiskom tvoriacim súčasť lávky. Nosná konštrukcia je tvorená dodatočne predpätou spojitou doskou, ktorá je podopretá sústavou rozvětvujících sa oceľových rúrkových podpier. Najdlhšie pole lávky má rozpätie 28,6 m.