Lávka cez Ostravici, Frýdek-Místek

Lávka cez Ostravici, Frýdek-Místek

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Eurovia CS, a.s.

Investor: Město Frýdek-Místek

Plnené: V. 2009 – XII. 2009

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt lávky pre peších a cyklistov prevádzajúcej peších a cyklistov cez rieku Ostravici v areáli parku pozdĺž rieky. Lávka je navrhnutá ako spojitý predpätý pás o 3 poliach s celkovou dĺžkou 100,5 m s rozpätím polí 21,75 + 50,0 + 21,75 m. Mostovka je zostavená z prefabrikovaných segmentov uložených a dodatočne predpätých vonkajšími káblami vedenými v nerezových trubkách. Vnútorné podpery sú opatrené nábehy vytvárajúcimi sedla nosných káblov. Krajné opory sú založené kombináciou vŕtaných pilót a zemných kotiev.