I/42 Brno – Svitavská radiála

I/42 Brno – Svitavská radiála

Stupeň dokumentácie: expertní činnost

Klient: Ředitelství silnic a dálnic, ČR

Investor: Ředitelství silnic a dálnic, ČR

Plnenie: I. 2010 – V. 2013

Technická špecifikácia:

Legislatívná a technická kontrola projektovej dokumentácie zhotoviteľa, schvaľovanie technologických postupov pri realizácii stavby, kontrola kvality vykonávaných prác v zastúpení investora, činnosť konzultanta.