V Českej republike sme držiteľom certifikátov kvality systému riadenia pre projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe v týchto oblastiach:

Systém managementu kvality

QMS

Životné prostredie

EMS

Bezpečnosť práce

OHSAS

Integrovaný systém riadenia

IMS